Ul. Joachima Lelewa już po przebudowie

W Zamościu zakończyła się przebudowa ul.Joachima Lelewela w ramach której ułożono 110,02mb jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikiem.Powstała również kanalizacja deszczowa o długości 134,9 mb wraz z wpustami ulicznymi i wylotem do rzeki Łabuńki oraz kanał technologiczny o długości 84 mb na potrzeby teleinformatyczne.Koszt budowy nowej drogi to 346 […]