3 maja w parku obok pałacu w Łabuniach miała miejsce Wielka Majówka Koła Gospodyń Wiejskich.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12:30 Spotkaniem z dr Beatą Kozacznyńską pt. „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”. Była też Akcja krwiodawstwa dla Adriana”.

Od godz. 14:00 miały miejsce występy KGW i zespołów śpiewaczych z pieśniami maryjnymi i patryiotycznymi. Na scenie zaprezentował się również zespół dziecięcy „Łabuńskie iskierki ”

uczestnicy majówki mogli częstować się również wspaniałymi wypiekami.

Wydarzeniu towarzyszyły: ognisko, konkursy z nagrodami, przejazd bryczką oraz gra terenowa

160 Replies to “WIELKA MAJÓWKA W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W ŁABUNIACH”

Comments are closed.