PGK Sp. z.oo. w Zamościu rozpoczyna poświąteczną zbiórkę choinek. Niepotrzebne już drzewka należy wystawiać przy osiedlowych śmietnikach lub przy pojemnikach na śmieci w zabudowie jednorodzinnej.

Harmonogram:

17 stycznia- Osiedle Partyzantów, Słoneczny Stok, Nowe Miasto, Zamoyskiego
18 stycznia- Osiedle Świętego Piątka
24 stycznia- Osiedle Orzeszkowej – Reymonta, Osiedle Janowice
29 stycznia– Osiedle Majdan, Osiedle Kilińskiego, Osiedle Powiatowa
29 stycznia- Osiedle Karolówka, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Błonie
30 stycznia– Osiedle Promyk, Osiedle Zamczysko
31 stycznia- Osiedle Rataja

Choinki przyjmowane są również w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.Droga Męczenników Rotundy 2 i al. 1- go Maja 16 przy Oczyszczalni Ścieków.