Jak wynika z informacji udzielonych przez przedstawiciela grupy Veolia. Spółka nie ma w planach wymiany sieci ciepłowniczej w Zamościu. Jak sam twierdzi firma musiała by podnieść koszty energii które by miały pokryć koszty remontu. Z czego mieszkańcy nie byli by zadowoleni.