1 marca miał miejsce wyjazd studyjny do Ekospalarni Kraków. Głównym punktem wydarzenia było zwiedzanie najnowcześniejszego zakładu termicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Jednym z punktów spotkania było wystąpienie jednego z przedstawicieli Ekospalarni na temat technicznych i środowiskowych aspektów termicznego przetwarzania odpadów oraz wpływ tego typu zakładu na otoczenie. W wycieczce uczestniczyli m.in. przedstawiciele rady miasta Zamość (Rafał Zwolak i Sławomir Ćwik), Powiatu Zamojskiego oraz lokalni dziennikarze w tym nasza redakcja.