Narodowe Święto Węgier upamiętniające rewolucję węgierską z 1848 roku.

15 marca 2019 r. o godz.11.00 pod pamiątkową tablicą przy ulicy Piłsudskiego w Zamościu („Kropla mleka”) miały miejsce Obchody Narodowego Święta Węgier upamiętniającego rewolucję węgierską z 1848 roku. Wystawienie warty przy tablicy, odśpiewanie hymnu polskiego i węgierskiego, wprowadzenie historyczne, deklamacja wiersza C. K. Norwida pt.: „Bema pamięci żałobny rapsod” w […]