32 WOG z imieniem

32 WOG w Zamościu otrzymał imię Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego 18 marca w Sali Reprezentacyjnej odbyła się zbiórka kadry i pracowników resortu obrony narodowej 32 WOG-u. Podczas spotkania z Komendantem ppłk Jerzym Muzyką odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania imienia patrona i przyjęcia wyróżniającej nazwy dla naszego […]

Życie przez całe życie – akcja w kilku miastach regionu

Życie przez całe życie (22-24.03.19) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu we współpracy z Miastem Zamość w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia organizuje na terenie Miasta szereg imprez kulturalno-rekreacyjnych połączonych ze zbiórką środków finansowych na rzecz budowy Rodzinnego Domu-kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Zamościu przy […]