Główne Sanktuarium Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej. … Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie Diecezja Zamojsko- Lubaczowska. Mury tego kościoła  obecnie przechodzą remont. To kontynuacja inwestycyjnych prac konserwatorskich na elewacjach – rzeźby sztukaterie i detale architektoniczne – etap II dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.