Na Rynku Solnym w Zamościu można oglądać wystawę poświęconą Zygmuntowi Klukowskiemu.