Miasto wyremontuje ulice

Zamościan czeka wiele utrudnień związanych z pracami drogowymi. Jakich robót i na jakich ulicach możemy się spodziewać? Wszystko w zestawieniu poniżej. Budowa ulic: Wolskiego, Mościckiego,  Ogrodniczej, Szklarniowej, Ludowej, Kwiatów Polnych, Letniej, Okrzei, Łanowej, Błonie, Jana Długosza i Ruchu Oporu. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Namysłowskiego i Prostą. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Przebudowa ulic: Leszczowej, Wesołej, Zuchów, Dembowskiego, Wróblewskiego, […]