Zaproszenie na otwarcie nowej siedziby WTZ „Krok za krokiem” w Zamościu przy ulicy Kresowej 24

Zaproszenie na otwarcie nowej siedziby WTZ „Krok za krokiem” w Zamościu przy ulicy Kresowej 24

31 stycznia 2020 Wyłączone przez Bartłomiej Koprowski
Like

Z radością informujemy, że uroczyste otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej – I etapu Kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami pn. „Rodzinny Dom”, odbędzie się w dniu 28.02.2020 roku w Zamościu przy ulicy Kresowej 24.
W programie:
11:00 – msza święta w Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła,
12:30 – spotkanie przy ulicy Kresowej 24 w Zamościu i prezentacja placówki połączona z poczęstunkiem,
17:00 – spektakl teatralny pt. „SPOWIEDŹ W DREWNIE”, przygotowany przez Fundację Teatroterapia Lubelska, Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13,
18:00 – poczęstunek.
Dziękując wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli i wspierają ideę budowy „Rodzinnego Domu”, zapraszam do przybycia.
Nowa siedziba została utworzona w ramach realizacji projektu nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16
pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego
na warsztat terapii zajęciowej” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020 (wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III i Województwa Lubelskiego.

Nadesłane

Like