Dźwignijmy to razem!

Dźwignijmy to razem!

20 sierpnia 2020 Wyłączono przez Bartłomiej Koprowski
Like

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla wymiany windy
w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnościami w budynku Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, w którym
prowadzimy: wczesne wsparcie rozwoju dziecka, edukację przedszkolną i szkolną,
rehabilitację leczniczą oraz terapię zajęciową.
Obecna winda (platforma o napędzie śrubowym) ma już osiemnaście
lat i wymaga wymiany. Stowarzyszenie pozyskało część środków zewnętrznych
na zakup nowej windy o napędzie hydraulicznym. Pozyskaliśmy dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości 80 tysięcy złotych. Całościowy koszt zakupu i montażu nowej
windy to 162 tysiące złotych.
Obecnie w związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z pandemią
koronawirusa, zapewnienie brakującej kwoty w wysokości ponad 50% kosztów
inwestycji tj. 82 tysięcy złotych przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia
prowadzącego działalność nieodpłatną i stawia pod znakiem zapytania realizację
całego zadania oraz możliwość utraty już przyznanego dofinansowania.
Jednocześnie informujemy że wszystkie osoby które chciałyby nam pomóc
finansowo, mogą to zrobić na uruchomionej zbiórce:
https://www.siepomaga.pl/windadlakrokzakrokiem

Nadesłane

Like