Ruszyła III edycja konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”

Ruszyła III edycja konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”

4 lutego 2020 Wyłączono przez Bartłomiej Koprowski
Like

Już po raz trzeci Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu zapraszają mieszkańców Gminy do udziału w konkursie „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”. Poprzednie edycje zyskały spore zainteresowanie rywalizacją sołectw, co przełożyło się na zwiększenie ilości krwi oddawanej przez mieszkańców Gminy. Duże zaangażowanie osób z Gminy Zamość, oddających krew w ramach gminnego konkursu sołectw, wpłynęło na decyzję o kontynuowaniu tej szlachetnej inicjatywy. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego, kończy 30 listopada 2020 r., tym samym obejmuje 4 gminne akcje poboru krwi: 16 lutego w świetlicy w Bortatyczach, 31 maja w świetlicy w Szopinku, 16 sierpnia w świetlicy w Mokrem i 15 listopada w świetlicy w Pniówku. Przez cały okres trwania konkursu mieszkańcy Gminy, wyrażający chęć udziału w konkursie, mogą oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 (w obiekcie szpitala papieskiego). Wystarczy zgłosić ten fakt w punkcie poboru oraz poprosić o specjalny druk deklaracji uczestnictwa w konkursie sołectw Gminy Zamość. Aby pobudzić motywację uczestników w trzeciej już odsłonie konkursu, wprowadzono pewne zmiany w sposobie jego rozliczania. Oceny dokonuje się w dwóch kategoriach. W I kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Zamość (stan na 30.11.2020 r.). W II kategorii wygrywa Sołectwo, którego mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi mierzonej w litrach. A jest o co powalczyć. Fundatorem nagród dla laureatów jest Wójt Gminy Zamość, a będą one użytkowane przez mieszkańców zwycięskich sołectw. Celem konkursu jest zmotywowanie lokalnej społeczności do czynnego udziału w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Dzielmy się tym, co w nas najcenniejsze – krwią, której mimo postępu medycyny nie można zastąpić żadną inną substancją. Świadomość tego, że to „moja” krew może uratować życie drugiemu człowiekowi, jest silnym argumentem w podjęciu decyzji o wstąpieniu w szeregi honorowych dawców krwi. Z całego serca zachęcamy do udziału w zdrowej rywalizacji podjętej z potrzeby serca. Hasło pierwszej w tym roku gminnej akcji krwiodawczej, którą zaplanowano dnia 16 lutego w Bortatyczach, brzmi „PODZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ”. Może to właśnie „Twoja kropla krwi” przeważy o wygranej w walce o życie.

Klub HDK przy UG

Materiał nadesłany

Like