Trójkąt Lubelski z sąsiadami Polski

Trójkąt Lubelski z sąsiadami Polski

28 lipca 2020 Wyłączono przez Bartłomiej Koprowski
Like

Dziś w Lublinie ministerowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Litwy podpisali umowę na podstawie której ma powstać „Trójkąt Lubelski”.

Celem „Trójkąta Lubelskiego” jest rozszerzanie i umacnianie współpracy w sferze bezpieczeństwa w odpowiedzi na wspólne zagrożenia w regionie, pogłębianie trójstronnych więzi wojskowych i obronnych z pełnym wykorzystaniem potencjału NATO i UE, dalsze rozwijanie współpracy gospodarczo-społecznej, rozwój unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego oraz wspieranie procesu reform na Ukrainie. W ramach realizacji deklaracji organizowane mają być regularne trójstronne spotkania ministrów oraz konsultacje przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych trzech krajów.

Like