Veolia term inwestuje w odnawialne źródła energii

Veolia term inwestuje w odnawialne źródła energii

24 marca 2021 Wyłączono przez Bartłomiej Koprowski
Like

Veolia term zakończyła budowę instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na terenie ciepłowni w Zamościu, należącej do spółki Veolia Wschód z Grupy Veolia term, która sukcesywnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz stopniowe zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w procesie produkcji ciepła.

 

Grupa Veolia term sukcesywnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz sukcesywne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w procesie produkcji ciepła. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki Grupy Veolia w Polsce mają całkowicie wyeliminować wykorzystanie węgla w procesie produkcyjnym do 2030 roku. Spółki Veolia term są aktywnym uczestnikiem ekologicznej transformacji energetycznej prowadząc ją w sposób dostosowany do lokalnych uwarunkowań i możliwości. Koncentrują się przy tym na stałym podnoszeniu efektywność działania i optymalizacji kosztów co przekłada się bezpośrednio na stabilizację cen dostarczanego ciepła. Ich niekontrolowany wzrost mógłby doprowadzić do pogłębienia się ubóstwa energetycznego co byłoby zarówno szkodliwe społecznie jak i sprzeczne z celami ekologicznej transformacji energetycznej.

 

Jednym ze sposobów na podniesienie efektywności energetycznej są instalacje fotowoltaiczne instalowane na terenie ciepłowni. W Zamościu, podobnie jak w czterech innych ciepłowniach Grupy Veolia term w Lidzbarku Warmińskim (Veolia Północ), Słupcy i Kożuchowie (Veolia Zachód), zainstalowano system składający się z paneli o mocy 50 kWp. umieszczonych na wolnostojących konstrukcjach nośnych. Uruchomiona instalacja będzie produkować około 45-50 MWh rocznie.

 

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym w dużym stopniu pokrywamy zużycie energii, na potrzeby własne naszych ciepłowni. Energia z OZE jest na pewno doskonałym uzupełnieniem dla przyszłego mixu paliwowego w ciepłownictwie, które musi opierać się na stabilnych technologiach wykorzystujących gaz, biomasę czy paliwa alternatywne.- mówi Janusz Lewicki prezes zarządu Veolia Wschód.

 

Sukcesywnie będziemy rozwijać inwestycje w OZE w kolejnych lokalizacjach gdzie operują nasze spółki. – podkreśla Magdalena Bezulska Prezes Zarządu Grupy Veolia term do której należy Veolia Wschód.

Nadesłane

Like