Zebrania mieszkańców osiedli miasta Zamość

Zebrania mieszkańców osiedli miasta Zamość

5 lutego 2020 Wyłączono przez Bartłomiej Koprowski
Like

HARMONOGRAM ZEBRAŃ MIESZKAŃCÓW NA 2020r.

 1. Janowice
  okr. wyb. Nr 1
  22.02 .2020
  Godz.17 PGK ul. Krucza 10
 2. Karolówka
  okr. wyb. Nr 1
  18.02 .2020
  Godz.17 Szkoła Podstawowa
  nr 8
  ul.Prusa 10
 3. Kilińskiego
  okr. wyb. Nr 2
  BO-3 12.02 .2020
  Godz. 17 III Liceum Ogólnokształcące
  ul.Kilińskiego 15
  4 Orzeszkowej –
  Reymonta
  okr. wyb. Nr 1
  05.02 .2020
  Godz. 17 Świetlica osiedlowa
  ul. Orzeszkowej 28
 4. Majdan
  okr. wyb. Nr 2
  BO-1 06.02. 2020
  Godz.17 Podstawowa Szkoła Katolicka
  ul. Sikorskiego 11
 5. Nowe Miasto
  okr. wyb. Nr 4
  14.02 .2020
  Godz. 17 Szkoła Podst. nr 2
  ul.Lwowska 15
 6. Słoneczny – Stok okr. wyb. Nr 4
  15.02.2020
  Godz.15 Szkoła Podstawowa
  nr 2
  ul.Lwowska 15
 7. Partyzantów
  okr. wyb. Nr 3
  07.02.2020
  Godz.17 Zamojski Dom Kultury
  ul.Partyzantów 13
 8. Planty
  okr. wyb. Nr 3
  08.02.2020
  Godz.11 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ul.Peowiaków 30A
 9. Powiatowa
  okr. wyb. Nr 2
  10.02 .2020
  Godz.17 Szkoła Podstawowa
  nr 9
  ul.Kalinowa 5A
 10. Rataja
  okr. wyb. Nr 2
  21.02.2020
  Godz.17 Szkoła Podstawowa
  nr 9
  ul.Kalinowa 5A
 11. Promyk
  okr. wyb. Nr 4
  19.02.2020
  Godz.17 Szkoła Podstawowa
  nr 7
  ul.Sienkiewicza 5
 12. Stare Miasto
  okr. wyb. Nr 1
  11.02.2020
  Godz.1730 Sala Consulatus
  Ratusz
  Rynek Wielki 13
 13. Św. Piątka
  okr. wyb. Nr 4
  17.02 .2020
  Godz.17 Szkoła Podstawowa
  nr 6
  ul.Orla 5
 14. Zamczysko
  okr. wyb. Nr 4
  13.02 .2020
  Godz.1730 Świetlica Osiedlowa
  ul. Obronna 15
 15. Zamoyskiego
  okr. wyb. Nr 3
  20.02 .2020
  Godz.17 Zespół Szkół Ponadpodstawowych
  nr 3
  ul.Zamoyskiego 16

Źródło: www.zamosc.pl

Like